ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
sekretariat@zsskrwilno.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Kategoria:

Klasa VI (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Język polski

klasa VI a

Zadania język polski klasa VI a (V tydzień)

Język polski

klasa VI b

Zadania język polski klasa VI b (V tydzień)

MATEMATYKA

klasa VI a b

zadania matematyka klasa VI (V tydzień)

HISTORIA

klasa VI a

Zadania historia klasa VI a (V tydzień)

Historia VI b

Zadania historia klasa VI b (V tydzień) 

Biologia

klasa VI

Zadania-biologia klasa VI (V tydzień)

Plansza edukacyjna

Zajęcia rozwijające kreatywność ucznia-biologia klasa VI

Zajęcia kształtujące kreatywność uczniów

Geografia

klasa VI a b

Zadania-geografia klasa VI (V tydzień)

 

Język angielski

klasa VI

Zadania język angielski klasa VI (V tydzień)

Język rosyjski

klasa VI a b

Zadania język rosyjski klasa VI (V tydzień)

 

 

Plastyka

klasa VI

Zadanie plastyka (V tydzień) 

Wychowanie fizyczne 

VI

wychowanie fizyczne VI a

wychowanie fizyczne VI b

Religia

klasa VI

zadanie religia (V tydzień)

Kategoria:

Zadania klasa IV (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Język polski

klasa IV

Zadania język polski klasa IV (V tydzień)

MATEMATYKA

klasa IV

Zadania matematyka klasa IV (V tydzień)

Język angielski

klasa IV

zadania język angielski (V tydzień)

 

Przyroda

klasa IV

Zadania przyroda klasa IV (V tydzień)

Łańcuch zakażenia

 

 

Koło informatyczne

klasa IV

Koło informatyczne klasa IV (V tydzień)

 

Plastyka

klasa IV

Zadanie-plastyka (V tydzień)

Technika

klasa IV

Zadanie-technika (V tydzień)

Muzyka

klasa IV

Zadania muzyka klasa IV (V tydzień)

 

Wychowanie fizyczne

klasa IV

wychowanie fizyczne

Religia

klasa IV

zadanie religia (V tydzień)

Kategoria:

Zadania klasa III edukacja wczesnoszkolna (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

 

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (V tydzień)

 

Język angielski

klasa III a

Zadania język angielski klasa III a (V tydzień) 

klasa III b

Zadania język angielski klasa III b (V tydzień) 

Wychowanie fizyczne 

klasa III a

wychowanie fizyczne III a

klasa III b

wychowanie fizyczne III b

Zajęcia dodatkowe z muzyki

Edukacja wczesnoszkolna

Zadania muzyka edukacja wczesnoszkolna (V tydzień) 

Religia

klasa III

zadanie religia (V tydzień)

Podręczniki

Podręcznik cześć 4

Karty ćwiczeń cześć 4

Karty matematyczne część 4

Kategoria:

Zadania klasa II edukacja wczesnoszkolna (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II a (V tydzień)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II b (V tydzień) 

Język angielski

klasa II

Zadania język angielski klasa II (V tydzień)

Zajęcia dodatkowe z wychowanie fizycznego

klasa II a,b

Zajęcia dodatkowe z wychowania fizycznego

Religia

klasa II

zadanie religia (V tydzień)