ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
sekretariat@zsskrwilno.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Kategoria:

Zadania klasa IV (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

Język polski

klasa IV

Zadania język polski klasa IV (VI tydzień)

MATEMATYKA

klasa IV

Zadania matematyka klasa IV (VI tydzień)

Historia

klasa IV

Zadania-historia (VI tydzień)

Język angielski

klasa IV

Zadania język angielski (VI tydzień)

Przyroda

klasa IV

Zadania przyroda klasa IV (VI tydzień) 

Zadania przyroda klasa IV-druga godzina (VI tydzień) 

Dlaczego nałogi są szkodliwe 

Informatyka

klasa IV

Zadania informatyka klasa IV (VI tydzień)

Koło informatyczne

klasa IV

Koło informatyczne klasa IV (VI tydzień)

 

Plastyka

klasa IV

Zadanie-plastyka (VI tydzień)

Technika

klasa IV

Zadanie-technika (VI tydzień)

Muzyka

klasa IV

Zadania muzyka klasa IV (VI tydzień)

Godzina wychowawcza

klasa IV

Godzina wychowawcza klasa IV

Wychowanie fizyczne

klasa IV

wychowanie fizyczne

Religia

klasa IV

Zadanie religia (VI tydzień)

Kategoria:

Zadania klasa III edukacja wczesnoszkolna (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

 

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (VI tydzień)

 

Język angielski

klasa III a

Zadania język angielski klasa III a (VI tydzień) 

klasa III b

Zadania język angielski klasa III b (VI tydzień) 

Wychowanie fizyczne 

klasa III a

wychowanie fizyczne III a

klasa III b

wychowanie fizyczne III b

Zajęcia dodatkowe z muzyki

Edukacja wczesnoszkolna

Zadania muzyka edukacja wczesnoszkolna (VI tydzień)

 

Religia

klasa III

zadanie religia (V tydzień)

Podręczniki

Podręcznik cześć 4

Karty ćwiczeń cześć 4

Karty matematyczne część 4

Kategoria:

Zadania klasa II edukacja wczesnoszkolna (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II a (VI tydzień)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II b (VI tydzień) 

Język angielski

klasa II

Zadania język angielski klasa II (VI tydzień)

Zajęcia dodatkowe z wychowanie fizycznego

klasa II a,b

Zajęcia dodatkowe z wychowania fizycznego

Religia

klasa II

zadanie religia (VI tydzień)

Kategoria:

Klasa VIII (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Język polski

klasa VIII

Zadania język polski klasa VIII (V tydzień)

MATEMATYKA

klasa VIII

Zadania matematyka klasa VIII (V tydzień)

HISTORIA

klasa VIII

Zadania historia klasa VIII (V tydzień)

Język angielski

klasa VIII

Zadania język angielski klasa VIII (V tydzień)

Język rosyjski

klasa VIII

Zadania język rosyjski klasa VIII (V tydzień)

Wiedza o społeczeństwie

klasa VIII

Zadania-wiedza o społeczeństwie klasa VIII (V tydzień)

 

Chemia

klasa VIII

Zadania-chemia klasa VIII (V tydzień)

Geografia

klasa VIII

Zadania geografia klasa VIII (V tydzień)

Fizyka

klasa VIII

Zadania fizyka klasa VIII (V tydzień)

INFORMATYKA

klasa VIII

Zadanie informatyka klasa VIII (V tydzień) 

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

klasa VIII

Zadania Edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII (V tydzień)

Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne klasa VIII

Religia

klasa VIII

zadanie religia (V tydzień)