HOT-INFO

ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
zs-skrwilno@wp.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Kategoria:

Dnia 4 marca 2020r. uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej w Skrwilnie odwiedzili Państwową Straż Pożarną w Rypinie. Celem wyjazdu było nabycie świadomości przez uczniów, jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego zachowania w czasie pożaru oraz zapoznanie się z pracą i służbą strażaka. Na początek uczniowie obejrzeli prezentację z mobilnym symulatorem pożarowym. Symulator wiernie odwzorowuje pomieszczenia domowe i zagrożenia pożarowe, jakie mogą wystąpić w poszczególnych pomieszczeniach.
Dzięki symulatorowi, czyli makiecie domu, możliwe było pokazanie uczniom, jak powstaje pożar i jakie czynniki niewłaściwego postępowania człowieka mogą go wywołać. Po pokazie uczniowie zapoznali się z pracą dyżurnego operacyjnego, który przyjmuje zgłoszenie. Obejrzeli samochody bojowe oraz sprzęt niezbędny do niesienia pomocy ludziom.

Czytaj więcej: „Lekcja życia” skrwileńskich drugoklasistów
Kategoria:

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie przypomina, iż na podst. art.68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1603) ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

16, 17 marca 2020 r.

W dniach 16, 17 marca 2020 r. w Zespole Szkół w Skrwilnie odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

w godz. 7.00-15.00 (świetlica).

Kategoria:

Działając na podstawie Rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej

w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich

przypadkami zachorowań na koronawirusa,

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie zwraca się do Rodziców uczniów Zespołu Szkół

o nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły.

Kategoria:

Dnia 14 lutego w Zespole Szkół w Skrwilnie odbyło się spotkanie walentynkowe połączone z obchodami dnia języków obcych.

Apel rozpoczął się od przywitania uczniów, nauczycieli i wychowawców przez Dyrektora Zespołu Szkół w Skrwilnie panią Iwonę Jeżewską – Świeżak. Następnie uczniowie klas siódmych i ósmej przywitali wszystkich zebranych w kilku językach obcych (rosyjskim, angielskim oraz włoskim).

Podczas spotkania prezentowane były zwyczaje obchodzenia Dnia Zakochanych na całym świecie. Prezentacje przeplatane były pytaniami dotyczącymi znajomości Anglii oraz Rosji. Największą wiedzą wykazali się uczniowie klasy VIIb, zapewniając sobie wygraną, którą jest jeden dzień bez pytania. Uczniowie zostali przygotowani przez panie Annę Witkowską i Ewelinę Filipską oraz przez pana Grzegorza Kowalskiego.

Czytaj więcej: WALENTYNKOWY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
Kategoria:

Dnia 17 lutego w Zespole Szkół w Skrwilnie odbył się konkurs dedykowany św. Janowi Pawłowi II. Do konkursu zaproszeni zostali uczniowie wszystkich szkół gminy Skrwilno.

Celem, który od początku przyświecał organizatorom, jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy o życiu, nauczaniu i działalności wielkiego Polaka, a przede wszystkim przybliżenie jego literackiej twórczości i strof o Nim. To doskonała okazja, aby spojrzeć na Papieża Polaka z innej strony, od strony jego poetyckiej twórczości.

Recytacje oceniało jury w składzie: przewodniczący – dyrektor RDK w Rypinie pani Justyna Motylewska, sekretarz Gminy Skrwilno pan Janusz Szmytkowski, proboszcz skrwileńskiej parafii ks. Paweł Waruszewski oraz kanonik ks. Władysław Jagięłło.

Czytaj więcej: „I Gminny Konkurs Poezji św. Jana Pawła II i o św. Janie Pawle II”
Kategoria:

W dniu 20.01.2020r. uczennice Zespołu Szkół w Skrwilnie Agata Okońska oraz Zuzanna i Oliwia Leśniewskie uświetniły swoimi występami Noworoczny Koncert kolęd i piosenek  świątecznych, który można było obejrzeć  w Rypińskim Domu Kultury. Występy naszych uczennic zdobyły ogromne uznanie licznie zgromadzonej publiczności. Gratulujemy dziewczynkom i czekamy na kolejne wokalne sukcesy!

Czytaj więcej: Noworoczny Koncert Kolęd i Piosenek Świątecznych