ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
sekretariat@spskrwilno.com.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Kategoria:

Rozwój czytelnictwa jest działaniem priorytetowym biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Skrwilnie. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 3 zakupiono do biblioteki prawie tysiąc nowości wydawniczych oraz uzupełniono lektury szkolne. Uczniowie biorą także udział w różnego rodzaju projektach edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki. 

      W klasach pierwszych dzieci biorą udział w całorocznym projekcie „Czyta mama, tata, babcia, czyta pani, czytam ja”. Projekt ma na celu nawiązanie współpracy z rodzinnym środowiskiem pierwszoklasisty i upowszechnianie zamiłowania dzieci do czytelnictwa. To wiele fantastycznych spotkań, wspólnych z rodzicami - którzy są bardzo zaangażowani w nasze przedsięwzięcia i przede wszystkim ogromna motywacja do zdobywania wiedzy, umiejętności czytania, wzbogacania słownictwa, twórczej kreatywności i … duża ilość przeczytanych książek – rozbudzających wyobraźnię i nawyk codziennego czytania.

Czytaj więcej: Rozwijamy czytelnictwo w Zespole Szkół w Skrwilnie
Kategoria:

„Razem na święta” Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi to bardzo szlachetna cecha, szczególnie jeśli pomagamy osobom chorym, samotnym. Zespół Szkół w Skrwilnie realizuje treści wychowawcze takie jak: uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi i angażowanie się w akcje społeczne „dla dobra innych” oraz uczy empatii i życzliwości. Uczniowie Zespołu Szkół w Skrwilnie przystąpili po raz kolejny do akcji MEN „Razem na święta”, której celem jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym oraz budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji miały bezpieczny i odpowiedzialny charakter z zachowaniem dystansu społecznego oraz postępowaniem zgodnym z wytycznymi sanitarnymi. W ramach akcji „Razem na Święta” podjęte zostały działania polegające na wykonaniu kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom poprzez wrzucenie ich do skrzynek pocztowych. Uczniowie wykonali także ozdoby świąteczne dla przyjaciół. Młodzież zaoferowała pomoc osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach. Przedszkolaki zaś wzięły udział w akcji charytatywnej na rzecz zwierząt ze schroniska.

Kategoria:

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie informuje, iż na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:
21, 22 grudnia 2020 r.

W dniach 21, 22 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół w Skrwilnie odbywają się

zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

w godz. 8.00-15.00 (świetlica).

Kategoria:

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie informuje, że zgodnie z komunikatem

Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej

z dnia 25.11.2020r. stacjonarne funkcjonowanie szkoły podstawowej zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021r. 

Kategoria:

Dnia 27.11.2020r. ( piątek ) o godz. 15.00 w Zespole Szkół w Skrwilnie odbędzie się  wywiadówka  on- line.

  1. Szkoła Podstawowa – za pomocą platformy Microsoft Teams.
  2. Przedszkole – za pomocą komunikatora Messenger lub poczty elektronicznej.

Zachęcamy do udziału.