HOT-INFO

ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
zs-skrwilno@wp.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Odsłony: 233

Dnia 17 lutego w Zespole Szkół w Skrwilnie odbył się konkurs dedykowany św. Janowi Pawłowi II. Do konkursu zaproszeni zostali uczniowie wszystkich szkół gminy Skrwilno.

Celem, który od początku przyświecał organizatorom, jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy o życiu, nauczaniu i działalności wielkiego Polaka, a przede wszystkim przybliżenie jego literackiej twórczości i strof o Nim. To doskonała okazja, aby spojrzeć na Papieża Polaka z innej strony, od strony jego poetyckiej twórczości.

Recytacje oceniało jury w składzie: przewodniczący – dyrektor RDK w Rypinie pani Justyna Motylewska, sekretarz Gminy Skrwilno pan Janusz Szmytkowski, proboszcz skrwileńskiej parafii ks. Paweł Waruszewski oraz kanonik ks. Władysław Jagięłło.

Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny konkursu, dojrzałość i oryginalność interpretacji prezentowanych utworów.

Konkurs uświetniły występy wokalne uczennic Julii Stańczak i Agaty Okońskiej, które przygotował pan Grzegorz Kowalski.

W trakcie obrad jury był czas na wymianę wrażeń oraz słodki poczęstunek.

Julia Kolczyńska, która zadeklamowała „Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza” uzyskała drugie miejsce, zaś Agata Okońska, która zaprezentowała utwór „Prośba Jana” – trzecie miejsce Wyróżnienia otrzymali: Szymon Boros i Jan Kolczyński.

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz dyrekcję ZS w Skrwilnie. Nad przebiegiem konkursu czuwały organizatorki panie Joanna Wierzchowska i Małgorzata Piasecka.

 

Kategoria: