Aktualności

Odsłony: 3329

Dnia 17 lutego w Zespole Szkół w Skrwilnie odbył się konkurs dedykowany św. Janowi Pawłowi II. Do konkursu zaproszeni zostali uczniowie wszystkich szkół gminy Skrwilno.

Celem, który od początku przyświecał organizatorom, jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy o życiu, nauczaniu i działalności wielkiego Polaka, a przede wszystkim przybliżenie jego literackiej twórczości i strof o Nim. To doskonała okazja, aby spojrzeć na Papieża Polaka z innej strony, od strony jego poetyckiej twórczości.

Recytacje oceniało jury w składzie: przewodniczący – dyrektor RDK w Rypinie pani Justyna Motylewska, sekretarz Gminy Skrwilno pan Janusz Szmytkowski, proboszcz skrwileńskiej parafii ks. Paweł Waruszewski oraz kanonik ks. Władysław Jagięłło.

Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny konkursu, dojrzałość i oryginalność interpretacji prezentowanych utworów.

Konkurs uświetniły występy wokalne uczennic Julii Stańczak i Agaty Okońskiej, które przgotował pan Grzegorz Kowalski.

W trakcie obrad jury był czas na wymianę wrażeń oraz słodki poczęstunek.

Pierwsze miejsce ex aequo zajęły: Ewelina Kruszlińska ze Skudzaw, która zaprezentowała utwór św. Jana Pawła II „Do sosny polskiej” oraz Natalia Celebucka z Okalewa,  recytująca wiersz „A gdy przyszedł Dawid do ziemi macierzystej”. Drugie miejsce otrzymali: Julia Kolczyńska ze Skrwilna, która zadeklamowała „Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza” oray Dominika Meller y Okalewa, ktra przedstawiła wiersz „Po powrocie z Rzymu”. Trzecie miejsce ex aequo zajęły: Agata Okońska ze Skrwilna, która zaprezentowała utwór „Prośba Jana” oraz Oliwia Pesta ze Skudzaw, recytując wiersz „Pierwsza chwila uwielbianego ciała”.  Wyróżnienia otrzymali: Szymon Boros ze Skrwilna, Jan Kolczyński ze Skrwilna, Monika Sieczkowska ze Skudzaw i Dominika Śliwa ze Skudzaw.

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz dyrekcję ZS w Skrwilnie. Nad przebiegiem konkursu czuwały organizatorki panie Joanna Wierzchowska i Małgorzata Piasecka.

Miłośnikom poezji Świętego Jana Pawła II dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.

 

Kategoria: